Chat with us, powered by LiveChat

Hosting och servrar

Dedikerad eller virtuell server? Managerade tjänster som övervakning, larm, patchning och säkerhetskopiering? Omfattning och väntad belastning? I samråd med dig går vi igenom frågor och svar. Tillsammans hittar vi en flexibel, säker och fullt redundant serverlösning för just dina behov.
Med VDS (Virtual Dedicated Server) skapas din server med hjälp av ett virtualiseringsprogram på hårdvaruplattformar i våra datacenter. Med VPS (Virtual Private Server) får du en server som är lite lättare att sköta, med reserverad kapacitet.

En virtuell server har flera fördelar över en fysisk. Virtualiseringstekniken gör att den har en högre säkerhetsnivå, då den inte är knuten till en specifik fysisk hårdvaruplattform. Den går också snabbare att installera. Vi använder VMWare som plattform.

Våra servrar är placerade i våra två svenska moderna, säkra datacenter (i Stockholm och Kramfors) där vi har full kontroll och övervakning. Vid behov hyr vi även in oss hos andra datacenter. Vi kopplar samman datacenter till geokluster. Vår tillgänglighet är mycket hög och vi har ständig övervakning.

Din data ligger hos oss. Detta innebär maximal flexibilitet och skalbarhet. Det innebär också att den är skyddad från oönskade händelser så som inbrott, brand, vattenskada och hårdvaruhaveri.
Punkt-till-punk-kopplingen mellan dina enheter och våra servrar säkras efter konstens alla regler. En intelligent policyhantering avgör vem som får tillgång till vad. Vi använder SSL (Secure Sockets Layer) och modern (MPLS) Multiprotocol Label Switching. Vi konfigurerar IPsec (Internet Protocol security) samt VPN-tunnlar för säker och krypterad datatrafik. Vi garanterar att ingen utomstående på något vis kan komma åt din data.

Managed hosting innebär att vi övervakar kritiska funktioner som minnesutnyttjande, CPU-last och säkerhetskopiering. Vi kan också sköta uppgradering av mjukvara till den senaste versionen (patchning).

Allt detta frigör resurser för er så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet. Låt oss på ExternIT ta hand om dina hosting- och serverbehov.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande