Chat with us, powered by LiveChat

IT-drift

Vi kan driva hela eller delar av er IT-miljö. Vi ser till att din IT-drift fungerar som det ska genom att bygga rätt från start, arbeta förebyggande, övervaka och snabbt lösa problem om de skulle uppstå. Vi kan också optimera och driva befintlig IT-miljö så att ni slipper plågsamma driftstopp och dyra konsulter. Både bland IT-leverantörer och ute på företagen är det vanligt att man åtgärdar problem först när de uppstått, med ”brandsläckningsutryckningar”. Man saknar tid, vilja eller kunnande för ett proaktivt arbete. Vi på ExternIT arbetar gärna förebyggande.

I dag är IT-system extremt affärskritiska och när något slutar fungera kan hela eller delar av ett företags verksamhet helt stanna upp, med enorma kostnader som följd. Tillförlitlighet, säkerhet och trygghet är därför centralt.

Uppstår problem står vårt tekniska jourteam till förfogande. Över 90% av alla ärenden löser vi direkt på telefon, eventuellt med hjälp av fjärrstyrning – de flesta inom 20 minuter. Vid behov kan våra konsulter komma ut till er.

IT-drift är ett mycket brett område där många tjänster kan rymmas. Vid total outsourcing köper kunden hela (eller nästan hela) driften av oss. Vi sköter drift, övervakning och underhåll av hårdvara samt operativsystem och eventuellt även mjukvara.

Managed hosting innebär att vi övervakar kritiska funktioner som minnesutnyttjande, CPU-last och säkerhetskopiering. Vi kan också sköta kontinuerlig uppgradering av mjukvara till senaste version (patchning).

Med VDS (Virtual Dedicated Server) skapas din server med hjälp av ett virtualiseringsprogram på hårdvaruplattformar i våra datacenter. Med VPS (Virtuell Personal Server) får du en vanlig server som är lite lättare att sköta och med reserverad kapacitet. Vi erbjuder en lång rad molntjänster så som applikationer som körs på våra servrar. Ofta är det bäst att kombinera dedikerad hårdvara och molntjänster.

Ju mer vi sköter av er IT-drift, desto mer kan ni koncentrera er på det som skapar värde i er organisation. Personal och arbetstimmar frigörs.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande